Предстоящи промени в Общи условия и Тарифа

Уважаеми клиенти,

Тук публикуваме уведомления за предстоящи промени в Общите условия и Тарифа за таксите и комисионните на ИП “Бета Корп“ АД.

Уведомяваме Ви, с решение на Съвета на директорите на “Бета Корп” АД от 19.08.2015 г. и влиза в сила от 26.08.2015 г., са приети промени в Тарифа за таксите и комисионните на ИП “Бета Корп“ АД.

Уведомяваме Ви, с решение на Съвета на директорите на ИП Бета Корп АД от 19.08.2015 г., са приети промени в Общите условия за търговия на чуждестранни пазари чрез платформите за търговия Bulgarian Traders Platform.

„Ден за акции" на БФБ-СОФИЯ

Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че БЕТА КОРП АД е партньор на БФБ АД и Централен Депозитар АД в инициативата „Ден за акции", която ще се проведе на 10.06.2015 г.

Инициативата „Ден за акции“ ще се проведе на 10 юни 2015г., и ще важи за всички индивидуални инвеститори (физически лица) които ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони по сключените сделки. Специалната възможност ще важи при следните условия:

  • До 15 изпълнени поръчки на физическо лице .
  • Не по-голяма сума от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.

Възползвай се и инвестирай в едни от най-големите български публични компании без да плащаш комисиони.

С пожелания за успешни сделки!

С уважение,

Екипът на БЕТА КОРП

В кои случаи се плащат данъци на финансовите пазари от български физически лица

Екипът на БЕТА КОРП подготви справка за данъчното третиране на доходите от търговия на местните и международни финансовите пазари на физически лица за 2013 г.

Прочети още...

Техническа информация във връзка с COBOS

БФБ София AD поднови сертификата на COBOS СА (удостоверителна верига).

Да се изтегли сертификат COBOS СА от следния линк: http://cobos.bse-sofia.bg/ca.crt

Клиентите, които използват браузър различен от Internet Explorer, e необходимо да се изпълнят следните инструкции:

Прочети още...

Полезна информация