Сливания и придобивания

Корпоративните сливания и придобивания най-често са многоетапен и сложен процес. От определящо значение са анализът и подготовката на сливането или придобиването, които трябва да гарантират коректно оценяване на икономическите ползи, максимизиране на ефективността му и намаляване до минимум на организационните и правни затруднения. Всяко сливане и придобиване е с ясно изразена специфика и изисква индивидуален подход.

УСЛУГИ ЗА "КУПУВАЧИ"

  • Проучване и анализ на пазара/бизнес сектора и конкретния пазарен сегмент;
  • Идентификация и анализ на състоянието на подходящи компании за придобиване;
  • Сътрудничество при цялостното осъществяване на сделката, включително съдействие при избор на външни консултанти – одитори, данъчни и правни консултанти.

            
УСЛУГИ ЗА "ПРОДАВАЧИ"

  •     Разработване на стратегическа концепция за краткосрочно и дългосрочно развитие;
  •     Намиране на подходящ партньор, предвид разработената стратегическа концепция;
  •     Финансов и бизнес анализ на състоянието на компанията, и оценка на компанията;
  •     Изготвяне на информационни материали и презентиране на компанията;
  •     Съдействие в процеса на преговори;
  •     Съдействие за структуриране на транзакцията и нейното приключване.

За повече информация:
Отдел "Инвестиционно банкиране"
Борислав Попов - Инвестиционен консултант
тел.: +359 (02) 986-66-83
тел. / факс: +359 (02) 421-40-49

 

 

 

Полезна информация