Частно предлагане на ценни книжа

Частно пласиране на ценни книжа е предложение за покупка на ценни книжа на ограничен брой индивидуални или институционални инвеститори, вместо на широката публика, както е при публичното предлагане на ценни книжа. Предимства на частното пласиране са скъсеното време за осъществяване на предлагането и избягване на множеството регулативни изисквания, съпътстващи публичното предлагане.

"Бета Корп" предоставя консултиране при определяне параметрите на емисията, участие в представянето и изготвяне на необходимите за частното пласиране документи.

За повече информация:
Отдел "Инвестиционно банкиране"
Борислав Попов - Инвестиционен консултант
тел.: +359 (02) 986-66-83
тел. / факс: +359 (02) 421-40-49

 

 

 

Полезна информация