Посредничество на международни финансови пазари

ИП "БЕТА КОРП" предлага на своите клиенти възможността да търгуват на международните финансови пазари и да се възползват от ценовите изменения на посредством търговия с договори за разлика (CFD) върху акции, индекси и валутни двойки. 

ИП "БЕТА КОРП" има установени партньорски взаимоотношения с IG Markets Ltd и БенчМарк Финанс АД в ролята на въвеждащ брокер. Като въвеждащ брокер ние сме отговорни за съдействие на клиентите при откриване на сметка и обслужването на клиентските сметки.

 

Платформа за търговия Benchmark Trader

Ние предлагаме платформата за онлайн търговия BenchMark Trader, която дава достъп до търговия с валутни двойки, валутни опции, CFD контракти, акции, фондове и фючърси. Посредством напълно интегрирана професионална платформа нашите клиенти ползват 

  • пълна гама продукти - валутни двойки, злато, сребро, платина, 6 000 CFD, 10 000 акции, 800 фонда, 500 фючърсни контракти и други;
  • пълен пакет информационни услуги;
  • 24-часа клиентско обслужване; 

Платформа за търговия BenchMark МетаTrader

BenchMark МетаTrader е най-универсалната и широко разпространена платформа и е оценена от трейдъри по цял свят.

  • Олекотено работно пространство
  • Лесни за употреба графики
  • No Dealing Desk изпълнение
  • Мобилни платформи за iOS и Android

Директен достъп до борсите (DMA)

Директният достъп до борсите е услуга, насочена към едрите инвеститори, позволяваща на пазарните участници да търгуват акции, индекси, фючърси и опции директно на пода на ключовите световни борсови пазари. Чрез директния достъп се минимизират разходите при търговия посредством директната връзка с международните борси.

Директният достъп до фондовата борса позволява на клиентите да търгуват директно на пода на борсата “on the floor”, което намалява разходите при по-големи обеми и позволява клиентите да търгуват с борсов спред. Спред е разликата между Bid и Ask. (ДМА) позволява на отделния инвеститор да търгува всички видове финансови инструменти с котировките на фондовите борси, без брокерски спред и при автоматично изпълнение на поръчките си. 

 

За повече информация:
Отдел "Финансови пазари"
Борислав Попов - Ръководител отдел
тел.: +359 (02) 986-35-60
факс: +359 (02) 421-40-46

 

Полезна информация