Тарифа на ИП Бета Корп в сила от 13.02.2014 г.

Тарифа на ИП Бета Корп

Тарифа за таксите и комисионните на ИП “ Бета Корп “ АД, приета с решение на Съвета на директорите на “Бета Корп” АД от 12.02.2014 г. и влиза в сила от 13.02.2014 г.

 


 

Полезна информация