Тарифа на ИП Бета Корп в сила от 26.08.2015 г

Тарифа на ИП Бета Корп

Тарифа за таксите и комисионните на ИП “ Бета Корп “ АД, приета с решение на Съвета на директорите на “Бета Корп” АД от 19.08.2015 г. и влиза в сила от 26.08.2015 г.

 


 

Полезна информация