Тарифа на ИП Бета Корп в сила от 18.10.2016 г

Тарифа на ИП Бета Корп

Тарифа за таксите и комисионните на ИП “ Бета Корп “ АД, приета с решение на Съвета на директорите на “Бета Корп” АД от 18.10.2016 г. и влиза в сила от 18.10.2016 г.

 

При несъгласие с измененията в тарифата всеки клиент има право да прекрати сключен договор между него и инвестиционния посредник, без предизвестие и без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи, в едномесечен срок от измененията и допълненията в Тарифата за таксите и комисионите на ИП „Бета Корп“ АД, приети с решение на Съвета на директорите на 18.10.2016 г.

 

 


 

Полезна информация