Индивидуални консултации

Нашият екип от инвестиционни консултанти предоставя редица индивидуални консултантски услуги, вариращи от персонални съвети за Вашата инвестиционна стратегия при портфейлни инвестиции, кредитни консултации свързани с осигуряване финансиране на бизнеса (инвестиционен проект).

Портфейлни инвестиции

Екипът от инвестиционни консултанти на "Бета корп" предоставят индивидуални консултантски услуги, които се свеждат до предоставяне на персонални препоръки, базирани изцяло на специфичния за клиента инвестиционен хоризонт и рисков профил. Инвестиционните консултации са предназначени да удовлетворят персоналните интереси на клиентите, които търгуват, както на Българска фондова борса, така и на чуждестранните пазари. Препоръките относно формиране или преструктуриране на портфейл могат да включват широк спектър финансови инструменти, чрез които инвеститорът би могъл да се възползва от глобални икономически тенденции и развитието на различни сектори.

Предимства на услугата:

 • Насочена персонално към Вас – изцяло съобразена с индивидуалната ви характеристика като инвеститор
 • Предлага персонална препоръка за Вашата инвестиционна стратегия, основана на специфичния Ви инвестиционен и рисков профил
 • Консултациите са съобразени с най-актуалното развитие на финансовите пазари и перспективите пред България и световната икономика
 • Анализ за отделни публични компании и препоръки за осъществяване на сделки, според това доколко са подходящи те за съответния инвеститор;
 • Анализ на портфейл;
 • Препоръки относно структуриране на нов портфейл;
 • Препоръки относно преструктуриране на портфейл;
 • Специфични консултации в зависимост от интересите на клиента.

Изготвяне на индивидуални инвестиционни стратегии и/или отптимизация на съществуващи инвестиционни проекти за всеки инвеститор.     

Кредитни консултации

Консултантският опит на нашите специалисти може да Ви бъде полезен при:

 • избора на търговска банка, към която да бъде насочено искането за кредит
 • разработване на кредитната обосновка в съответствие с конкретните изисквания на избраната банка
 • представяне и защита на кредитната обосновка пред банковите специалисти     

           
Инвестиционно предложение (меморандум)

Документ, който се представя пред различни финансови институции (банки, фондове за рисков капитал) и други потенциални инвеститори за осигуряване финансирането на инвестиционен проект под формата на кредитиране, изграждане на смесени предприятия и др. Консултантската дейност може да обхваща както разработването на документа, така и представянето му пред подходящи потенциални инвеститори.     

За повече информация:
Отдел "Инвестиционно банкиране"
Борислав Попов - Инвестиционен консултант
тел.: +359 (02) 986-66-83
тел. / факс: +359 (02) 421-40-49

Полезна информация