Индивидуални консултации

Нашият екип от инвестиционни консултанти предоставя редица индивидуални консултантски услуги, вариращи от персонални съвети за Вашата инвестиционна стратегия при портфейлни инвестиции, кредитни консултации свързани с осигуряване финансиране на бизнеса (инвестиционен проект).

Прочети още...

Инвестиционни проекти и бизнес планиране

Нашият екип от финансови експерти изготвя специфични инвестиционни проучвания на икономически сектори свързани с Вашата бизнес стратегия. В допълнение на това предлагаме бизнес анализ и консултация по отношение на финансовата ефективност на компанията и нейните бизнес направления. Едновременно с това може да разработим стратегически бизнес план, който да допринесе за осъществяването на Вашите цели.

Прочети още...

Финансов анализ

Обект на финансов анализ могат да бъдат компаните емитенти на ценни книжа приети за търговия на българския капиталов пазар както и всяка друга компания обект на инвеститорски интерес. Аналитичните материали се изготвят по начин допринасащ за максимално добра информираност при вземането на решение относно инвестиция или предоставяне на финансиране.

Прочети още...

Оценка на компании

Пазарната оценка на една компания се определя чрез изпитани методи. Тя включва не само оценка на финансовите показатели, но също така и оценка на търговската репутация. Тя се разглежда като съществен фактор при продажба на част или на всичките акции на компанията, при участие на стратегически инвеститор, както и при сливане/придобиване на компании.

Прочети още...

Полезна информация