Директен достъп до международни пазари

Инвестиционен посредник "Бета Корп" АД предлага на своите клиенти възможност да инвестират директно на ... капиталов пазар. При откриване и захранване на сметка клиенът може да извършва сделки на LSE SETS, SETSmm, NYSE, NASDAQ, Euronext, Deutsche Borse, Stockholmsborsen, SWX, ASX, Singapore Exchange посредством нареждания в офиса на "Бета Корп" или платформата L2 Dealer.

Какво е Директен достъп до борсите (DMA)?

DMA (Direct Market Access) е услуга, насочена към институционални инвеститори, позволяваща им да търгуват с акции, индекси, фючърси и опции директно на пода на водещите световни борсови пазари. Чрез директния достъп се минимизират разходите при търговия посредством директната връзка с международните борси. Клиентите използват брокерска платформа (L2 Dealer), но запазват пълен контрол върху сделките си, като търгуват на цени на пода на борсите и получават пълна прозрачност при изпълнение на ордерите. Директният достъп дава възможност на крупните инвеститори, търгувайки с борсовите цени да минимизират своите разходи, чрез тесният борсов спред и характерните ниски комисионни.

Предимства

Директният достъп до фондовата борса позволява на клиентите да търгуват директно на пода на борсата “on the floor”, което намалява разходите при по-големи обеми и позволява клиентите да търгуват с борсов спред. Спред е разликата между Bid и Ask. (ДМА) позволява на отделния инвеститор да търгува всички видове финансови инструменти с котировките на фондовите борси, без брокерски спред и при автоматично изпълнение на поръчките си.

Полезна информация