Банкови сметки за клиенти

Банка: БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Банка: ТЕКСИМ БАНК АД
   
SWIFT BIC: PIRBBGSF SWIFT BIC: TEXIBGSF
   
IBAN (BGN): BG65 PIRB 8068 1603 6651 74 IBAN (BGN): BG88 TEXI 9545 1004 6913 01
   
IBAN (USD): BG02 PIRB 9170 1745 1423 91 IBAN (USD): BG62 TEXI 9545 1104 6913 00
   
IBAN (EUR): BG11 PIRB 8068 1603 2328 47 IBAN (EUR): BG97 TEXI 9545 1404 6913 00

 

Основание: Покупка на акции, трите имена и ЕГН на заявителя

Бенефициент: Инвестиционен посредник "Бета Корп" АД

Полезна информация