Къде да ни намерите

адрес на офиса на ИП "Бета Корп" АД:

гр. София, 1408, жк Иван Вазов, ул. „Емил Берсински” № 12

Банкови сметки за клиенти

Банка: БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Банка: ТЕКСИМ БАНК АД
   
SWIFT BIC: PIRBBGSF SWIFT BIC: TEXIBGSF
   
IBAN (BGN): BG65 PIRB 8068 1603 6651 74 IBAN (BGN): BG88 TEXI 9545 1004 6913 01
   
IBAN (USD): BG02 PIRB 9170 1745 1423 91 IBAN (USD): BG62 TEXI 9545 1104 6913 00
   
IBAN (EUR): BG11 PIRB 8068 1603 2328 47 IBAN (EUR): BG97 TEXI 9545 1404 6913 00

 

Основание: Покупка на акции, трите имена и ЕГН на заявителя

Бенефициент: Инвестиционен посредник "Бета Корп" АД

За връзка с нас

Отдел "Фронт офис"

Вилиана Цомпова - Ръководител отдел

тел./факс: +359 (02) 421-40-49

тел./факс: +359 (02) 986-55-66

 

Отдел "Финансови пазари"

Борислав Попов - Ръководител отдел

тел./факс: +359 (02) 421-40-46

тел./факс: +359 (02) 986-35-60

 

Отдел "Управление на активи"

Борислав Попов - Ръководител отдел

тел.: +359 (02) 986-66-83

 

Отдел "Инвестиционно банкиране"

Борислав Попов - Ръководител отдел

тел.: +359 (02) 986-66-83

 

Отдел "Бек офис"

Вилиана Цомпова - Ръководител отдел

тел.: +359 (02) 986-55-66

 

Отдел "Счетоводтво"

Албена Брашнарова - Счетоводител

тел.: +359 (02) 988-50-32

 

Отдел "Управление на риска"

Георги Бояджиев - Ръководител отдел

тел.: +359 (02) 986-66-83

 

Полезна информация