Сделки с чуждестранна валута

"Бета Корп" АД притежава лиценз от БНБ за извършване на сделки с чуждестранна валута. За свои клиенти инвестиращи във валути различни от български лев, извършваме операции по покупко-продажба на валута по касов или безкасов път при отлични пазарни условия и без комисионни.

Прочети още...

Посредничество на международни финансови пазари

ИП "БЕТА КОРП" предлага на своите клиенти възможността да търгуват на международните финансови пазари и да се възползват от ценовите изменения на посредством търговия с договори за разлика (CFD) върху акции, индекси и валутни двойки. 

ИП "БЕТА КОРП" има установени партньорски взаимоотношения с IG Markets Ltd и БенчМарк Финанс АД в ролята на въвеждащ брокер. Като въвеждащ брокер ние сме отговорни за съдействие на клиентите при откриване на сметка и обслужването на клиентските сметки.

Прочети още...

Полезна информация