Bulgarian Traders Platform

Инвестиционен посредник "Бета Корп" АД предлага на своите клиенти възможност да инвестират директно на ... капиталов пазар. При откриване и захранване на сметка клиенът може да извършва сделки на LSE SETS, SETSmm, NYSE, NASDAQ, Euronext, Deutsche Borse, Stockholmsborsen, SWX, ASX, Singapore Exchange посредством нареждания в офиса на "Бета Корп" или платформата L2 Dealer.

B.T. Platform за Android

ИП "БЕТА КОРП" има удоволствието да предостави услугите си за потрeбителите на най-популярната ОС в света чрез B.T.Platform за Android. Оригинално приложение за Android, което репликира всичките основни функции на B.T.platform. За да ви позволи да търгувате навсякъде, приложението подържа Edge/3G/Wi-fi със система за автоматичен контрол на връзката, която адаптира потока на данни в зависимост от скоростта на връзката.

Полезна информация