Взаимни фондове

Взаимните фондове са форма на колективна инвестиция, при която голяма група хора обединяват своите капитали с цел съвместно инвестиране в ценни книжа. В българското законодателство те съществуват под формата на инвестиционни дружества от отворен тип и договорни фондове. Когато си купувате акции или дялове от взаимен фонд, вие всъщност заявявате участието си в един общ портфейл от инвестиции, управляван от професионален екип експерти в лицето на Управляващото дружество. Създаденият портфейл от ценни книжа отговаря на предварително определени инвестиционни цели и стратегия, описани подробно в проспекта и/или правилата на взаимния фонд.

Прочети още...

Управление на финансови рискове

Предлагаме на нашите клиенти индивидуални решения, които добавят висока стойност за нашите клиенти, Уникредит Булбанк предлага широка гама от продукти за управление на финансовите рискове – валутни, лихвени или стокови.

Прочети още...

Полезна информация